ASORTYMENT ROBÓT GEODEZYJNYCH.

* Mapy sytuacyno-wysokościowe do celów projektowych

* Wykonywanie uzgodnień dokumentacji projektowej w ZUD

* Mapy prawne podziałów nieruchomości

* Rozgraniczenia nieruchomośći

* Mapy prawne do zasiedzenia i do celów sądowych

* Wytyczanie i wznowienia granic nieruchomości
– wytyczenia i inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze obiektów
budowlanych (budynki, wjazdy, ogrodzenia itp.)
– wytyczenia i inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze urządzeń
podziemnych sieci i przyłączy (gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne,
ciepłownicze, energetyczne, telekomunikacyjne)

Obsługa geodezyjna obiektów budowlanych
– wytyczenia pod wykopy
– wytyczenia wskaźników osiowych na każdym etapie budowy
– inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze

 


linki sponsorowane