Oferta

Oferta usług geodezyjnych Nasza firma zajmuje się profesjonalną obsługą geodezyjną każdej inwestycji dla klientów indywidualnych jak i do dużych firm wykonawczych, projektowych oraz urzędów administracji publicznej. Świadczymy kompleksowe usługi na terenie województwa mazowieckiego. Poniżej przedstawiamy zakres najczęściej wykonywanych naszych usług geodezyjnych.

Tu podaj tekst alternatywny * Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych
* Wykonywanie uzgodnień dokumentacji projektowej w ZUD
* Mapy prawne podziałów nieruchomości
* Rozgraniczenia nieruchomości
* Mapy prawne do zasiedzenia i do celów sądowych
* Wznowienia i ustalenia granic
* Wytyczanie obiektów budowlanych (budynki, wjazdy, drogi, ogrodzenia itp.)
* Wytyczanie podziemnych sieci i przyłączy (gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, energetyczne, telekomunikacyjne)
* Inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze obiektów budowlanych (budynki, wjazdy, drogi, ogrodzenia itp.), sieci i przyłączy.
* Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB)
* Likwidacja nieistniejących budynków
* Połączenia działek
* Pomiar objętości obiektów kubaturowych
* Badanie pionowości
* Pomiary powierzchni (norma BOMA, norma TEGOVA, norma ISO)
* Pomiary elewacji obserwacje przemieszczeń budynków

Tu podaj tekst alternatywnyObsługa geodezyjna obiektów budowlanych

– wytyczenia pod wykopy
- tyczenie sieci uzbrojenia terenu
– wytyczenia wskaźników osiowych na każdym etapie budowy
– inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze

Oferujemy dobre ceny i terminy zachowując najwyższe standardy i obowiązujące normy. Na wszystkie wykonane przez nas opracowania udzielamy gwarancji. Ceny oraz szczegółowy zakres prac uzgadniamy z każdym klientem na podstawie indywidualnych ustaleń.

Mapy do celów projektowych i prawnych, wytyczenia, inwentaryzacje przyłączy i obiektów budowlanych oraz wszelkie inne usługi geodezyjno-kartograficzne świadczymy na najwyższym poziomie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi technicznymi. Serdecznie zapraszamy do współpracy !